MENU
+90 212 931 4808

Entropol Yönetim Danışmanlığı

Yönetim bilimi tarih içerisinde Taylor ile başlamış, Fayol ile hacim kazanmış, insan ilişkilerinin öneminin anlaşılması ile birlikte farklı bir seyir izleyerek psikoloji, sosyoloji, mühendislik gibi disiplinlerin bir karması haline gelmiştir. Bu süre zarfında pek çok yönetim yaklaşımı geliştirilmiş, “en doğru”nun ne olduğu sorusuna yanıt aranmıştır.

Yönetim biliminin ulaştığı son nokta genel geçer bir yönetim teorisinin bulunamayacağını, işletmenin faaliyet gösterdiği çevre, bulunduğu ülke, sektör ve kültüre göre çoktan terk edilmiş olan yaklaşımların dahi verimli olabileceğini öne süren Durumsallık Yaklaşımı’dır.

Entropol her müşterisine aynı çözümü sunmaz. Birlikte çalıştığı işletmenin kültürünü, sektörünü, yapılan işin doğasını, iç ve dış çevresini, rakiplerinin niteliğini ve içinde bulunduğu rekabetin şiddetini dikkate alır, müşterisi için çözüm geliştirir.

Leave a Comment!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir