Şirketimiz bünyesindeki uzmanlarımız ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin gerektirdiği tüm eğitim ve sertifikalara sahiptir. Mevcuttaki çözüm ve ürünlerimizin EASA, SHGM ve IATA gerekliliklerine uygun olması nedeniyle tüm ihtiyaçlarınıza hızla yanıt verebilmekteyiz.

Bu hizmetlerimizden başlıca olanları aşağıdaki gibidir:

Kalite ve Emniyet Danışmanlığı

Entropol olarak hem ticari hem de genel havayolu işletmesi ruhsatına sahip olan müşterilerimiz için Operasyon (SHY-6A), Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi (CAMO) ve Bakım (SHY-145) organizasyonu kalite ve emniyet danışmanlığı & yönetimi hizmeti sağlamaktayız.

Sektörel Eğitimler

  • Uyumluluk İzleme Programı kapsamında: Kalite, Emniyet, Risk Yönetimi, Denetim Teknikleri, Kaza-Kırım, İnsan Faktörleri
  • Yönetmelik eğitimi gereklilikleri kapsamında: EU-OPS, PART-M
  • SHY-66 Modül Sınavları kapsamında: Tüm Dersler
  • Diğer: Uzaktan eğitim aracılığıyla RNAV, RVSM, MNPS, ETOPS, LVO, DGR vb.

için eğitim ve eğitmen ihtiyaçlarınızı karşılamaktayız.

Acil Durum Eylem ve İletişim Planı

Havacılık işletmelerinin Acil Durum Eylem Planları’nın oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi, olası bir kaza ve kırım hallerinde basın ve halka ilişkilerin tesis edilmesi gibi ihtiyaçlarınıza yanıt veriyoruz.

El Kitapları Oluşturma Hizmetleri

Buna ilaveten işletmelerin operasyonlarında ihtiyaç duydukları tüm el kitapları, prosedürler ve talimatlarının hazırlanmasında destek veriyor, onaylı yönetici personelinizle koordineli olarak el kitaplarının hazırlanmasından otorite tarafından onaylanmasına kadar olan süreçte tüm kabiliyetlerimizi hizmetinize sunuyoruz.

Araştırma & Veri Toplama

Müşterisini, çevresini veya rakiplerini araştırmak, analiz etmek isteyen işletmelere ihtiyaç duydukları tüm süreçleri tasarlıyor, talep edilmesi halinde bizzat yürütüyoruz.

.

Referanslarımız

[divider scroll_text=”Havacılık Sektöründe Değer Yarattıklarımız”]