Yazının varlığı önemlidir. İlk yasaların yazının icadından sonra çıkması tesadüf değildir. Kalıcı olan yazı ise eğer, kalıcı adalet dolayısıyla kalıcı barış yazı ile sağlanır. İlk yasalar sözlü olsa idi yasayı koyan “ben öyle demedim” derdi, hukukun bir mahiyeti de kalmazdı.

Entropol olarak bilgi birikimimizi taşınabilir yazı ürünlerine dönüştürmeyi önemsiyor, kimi yayınlarımızı ücretsiz e-kitap olarak insanlığın hizmetine sunuyoruz. Kurumumuzun yayınlamış olduğu e-kitapları bu sayfadan indirebilirsiniz.

 

Örgütlerde Kültür, Oluşumu ve Yaklaşımları

Örgütlerde Kültür, Oluşumu ve Yaklaşımları

ÖRGÜTLERDE KÜLTÜR, OLUŞUMU VE YAKLAŞIMLARI, Tevfik Uyar

Kültür günlük hayatta pek çok şekilde pek çok yerde kullandığımız ancak tanımı üzerinde mutabakata varılması zor, oldukça karmaşık bir kavramdır. Sadece şu kullanımlara bakılırsa kullanıldığı bağlam içerisinde çeşitli şekillerde tanımlanabileceği ortaya çıkar: Amerikan kültürü, pop kültürü, siyasal kültür, aile kültürü, okul kültürü, kültür mantarı, bakteri kültürü, mutfak kültürü, yemek kültürü ve daha nicesi.

Peki, aynı amaç için bir araya gelmiş olan şirketlerimizin de kendine ait bir kültürü yok mudur? Bu kültürün güçlü ve köklü olmasının avantajları var mıdır? Örgüt kültürü nasıl oluşur?

Ücretsiz e-kitabımızı edinin.

 

 

PAZARLAMA ETİĞİ, Tevfik Uyar

Tamamen yalıtılmış bir Dünya’da yalnız başınıza kalsanız siz yine aynı siz olur muydunuz?

Ahlak filozofu Kurt Baier, “Robinson Cruose’un adasında ahlaka ihtiyaç yoktur, çünkü ahlak bireyler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir olgudur” der (Shouler, 2007). Başka bir deyişle, ahlaki bir sorumluluktan bahsedebilmek için bireyler arası bir etkileşimin var olma zorunluluğu vardır, zira ahlâk bu etkileşimin etkileşime girenlerce kabul edilen iyilik ve doğruluk derecesidir.

Tam metne ulaşmak için tıklayın.